Microsoft Project Pro 2021

Microsoft Project Pro 2021

339,000

VMicrosoft Project Pro 2021 Cải thiện lựa chọn dự án và giao hàng đúng hạn. Quản lý các dự án của bạn hiệu quả hơn với lịch trình, ngân sách và tài nguyên phù hợp.

Để Kích Hoạt & Tải Xuống Bản Quyền:
Link tải phần mềm : https://officecdn.microsoft.com/db/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/ProjectPro2021Retail.img

Tiến hành cài đặt và add key do EZbanquyen.com vừa cấp key cho bạn

Mô tả sản phẩm:

Đặc trưng:

  • Báo cáo cung cấp thông tin – các báo cáo tích hợp sẵn như Burndown và Tổng quan về tài nguyên cung cấp thông tin chi tiết cho các bên liên quan để đạt được kết quả tốt hơn.
  • Trực quan hóa các mối quan hệ – tô sáng đường dẫn nhiệm vụ trong biểu đồ Gantt cung cấp cho bạn khả năng hiển thị mối quan hệ giữa các nhiệm vụ.
  • Bảng chấm công – gửi bảng chấm công để nắm bắt thời gian dành cho công việc của dự án và phi dự án để tính lương, lập hóa đơn, v.v.
  • Cộng tác – di chuột qua tên của các thành viên trong nhóm trong kế hoạch dự án để xem sự hiện diện trực tuyến và bắt đầu trò chuyện hoặc cuộc gọi thông qua Microsoft Teams for Business (được cấp phép riêng).
  • Các mẫu được tạo sẵn giúp bạn bắt đầu dự án của mình đi đúng hướng.
  • Đồng bộ với Project Online và Project Server.
  • Gửi bảng chấm công để nắm bắt thời gian dành cho công việc của dự án và phi dự án.
  • Chạy các tình huống giả định để tận dụng tối đa các nhiệm vụ được giao.
  • Tự động điền ngày bắt đầu và ngày kết thúc dựa trên các yếu tố phụ thuộc.
  • Thể hiện trực quan các lịch trình phức tạp với nhiều mốc thời gian được tích hợp sẵn.

Giảm thiểu sự kém hiệu quả và thời gian đào tạo với các công cụ lập lịch tự động. Quản lý các nguồn lực một cách hiệu quả để xây dựng các nhóm dự án. Đưa ra quyết định sáng suốt với các báo cáo được tích hợp sẵn.