Visio 2021 Professional

Visio 2021 Professional

339,000

Visio Professional 2021 giúp các cá nhân và nhóm tạo và chia sẻ các sơ đồ chuyên nghiệp, đa năng giúp đơn giản hóa thông tin phức tạp dễ dàng hơn bao giờ hết. Visio Professional 2021 bao gồm các hình dạng, mẫu và kiểu được cập nhật; hỗ trợ tăng cường cho sự hợp tác nhóm, bao gồm khả năng cho nhiều người làm việc trên một sơ đồ cùng một lúc; và khả năng liên kết sơ đồ với dữ liệu ngay lập tức. Visio Professional 2021 cũng giúp ngăn chặn rò rỉ thông tin bằng cách bật Quản lý quyền thông tin.

Để Kích Hoạt & Tải Xuống Bản Quyền:
Link tải phần mềm : http://officecdn.microsoft.com/pr/492350f6-3a01-4f97-b9c0-c7c6ddf67d60/media/en-us/VisioPro2021Retail.img

Tiến hành cài đặt và add key do EZbanquyen.com vừa cấp key cho bạn

Mô tả sản phẩm:

Đặc trưng:
Hình dạng và giấy nến Azure mới
Chúng tôi đã thêm nhiều giấy nến khác để giúp bạn tạo sơ đồ Azure cập nhật. Bạn có thể sử dụng các giấy nến mới này để xây dựng sơ đồ Azure cho cấu trúc liên kết mạng, cấu hình máy ảo, hoạt động và hơn thế nữa.
Giấy nến và hình dạng AWS mới
Chúng tôi đã kích hoạt các hình dạng cơ sở hạ tầng từ một nhà cung cấp đám mây lớn khác: Amazon Web Services (AWS). Giờ đây, bạn có thể sử dụng giấy nến với các hình AWS mới nhất để giúp bạn tạo sơ đồ.
Đồ họa tạo sẵn cho sơ đồ của bạn
Chúng tôi liên tục bổ sung nhiều nội dung đa phương tiện hơn vào bộ sưu tập Nội dung Sáng tạo Cao cấp của Office, một thư viện có sẵn các hình ảnh, biểu tượng, v.v. mà bạn có thể thêm vào bản vẽ Visio của mình.
Nội dung lập kế hoạch cách xa xã hội tại nơi làm việc
Nhiều nơi làm việc cần được quy hoạch lại để tuân theo các hướng dẫn về cách xa xã hội đang có hiệu lực. Mẫu này và khuôn mẫu Điều chỉnh khoảng cách xã hội nơi làm việc cung cấp một số hình dạng, mẫu tô và mẫu đường, cả được chia tỷ lệ và không chia tỷ lệ, để trợ giúp quá trình này.