Windows Server 2022 Standard

Windows Server 2022 Standard

519,000

Windows Server 2022
Windows Server 2022 là bản phát hành tiếp theo trong kênh cung cấp dịch vụ dài hạn (LTSC) dành cho Windows Server. Nó giới thiệu bảo mật đa lớp nâng cao, khả năng kết hợp với Azure và một nền tảng ứng dụng linh hoạt.

Mô tả sản phẩm:

Là một phần của bản phát hành này, Windows Server đang nhận được các khả năng cốt lõi được bảo mật để bảo mật các hệ thống sẽ chạy khối lượng công việc trên Windows Server 2022. Máy chủ lõi bảo mật được xây dựng dựa trên các công nghệ như Bảo vệ hệ thống Windows Defender và Bảo mật dựa trên ảo hóa (VBS) để giảm thiểu rủi ro khỏi các lỗ hổng phần sụn và phần mềm độc hại nâng cao.

Bản phát hành mới cũng cung cấp kết nối an toàn bằng cách giới thiệu một số khả năng mới như kết nối HTTPS được mã hóa nhanh hơn và an toàn hơn và mã hóa SMB AES 256 tiêu chuẩn công nghiệp.

Windows Server 2022 cải thiện khả năng quản lý máy chủ kết hợp và có trình xem sự kiện nâng cao và nhiều tính năng mới hơn trong Trung tâm quản trị Windows.

Hơn nữa, bản phát hành này bao gồm các cải tiến đối với vùng chứa Windows, chẳng hạn như kích thước hình ảnh nhỏ hơn để tải xuống nhanh hơn, triển khai chính sách mạng được đơn giản hóa và các công cụ chứa cho các ứng dụng .NET.